Klasa SWFAddress

SWFAddress jest rozpowszechniana jako klasa najwyższego poziomu (TopLevel). Projekty wykorzystujące pakiety powinny korzystać z pakietu com.asual.swfaddress.

Publiczne Właściwości

onChange:Function
[static] Funkcja wywoływana podczas zmiany adresu.
onInit:Function
[static] Funkcja wywoływana podczas inicjalizacji.

Publiczne Metody

addEventListener(type:String, listener:Function):void
[static] Rejestruje słuchacza.
back():void
[static] Przechodzi do poprzedniego adresu w historii.
dispatchEvent(event:Event):Boolean
[static] Wysyła zdarzenie do wszystkich zarejestrowanych słuchaczy.
forward():void
[static] Przechodzi do następnego adresu w historii.
getBaseURL():String
[static] Podaje podstawowy adres strony.
getHistory():Boolean
[static] Podaje stan śledzenia stron w Historii.
getParameter(param:String):String
[static] Podaje wartość określonego parametru w zapytaniu do strony.
[static] Podaje listę wszystkich nazw parametrów w zapytaniu do strony.
getPath():String
[static] Podaje wartość głębokiego odnośnika pozbawioną łańcucha zapytania.
getPathNames():Array
[static] Podaje listę wszystkich folderów głębokiego odnośnika.
getQueryString():String
[static] Podaje łańcuch zapytania do strony.
getStatus():String
[static] Podaje aktualny status okna przeglądarki.
getStrict():Boolean
[static] Podaje stan Trybu Dokładnego.
getTitle():String
[static] Podaje tytuł strony.
getTracker():String
[static] Podaje nazwę funkcji JavaScript śledzącej poczynania na stronie.
getValue():String
[static] Podaje aktualną wartość głębokiego odnośnika.
go(delta:Number):void
[static] Przechodzi do wybranego adresu w historii.
hasEventListener(type:String):Boolean
[static] Sprawdza, czy zarejestrowano słuchacza danego typu.
href(url:String, target:String = "_self"):void
[static] Przechodzi do podanego adresu.
popup(url:String, name:String = "popup", options:String = "", handler:String = ""):void
[static] Otwiera wyskakujące okienko.
removeEventListener(type:String, listener:Function):void
[static] Usuwa słuchacza.
resetStatus():void
[static] Resetuje status okna przeglądarki.
setHistory(history:Boolean):void
[static] Włącza lub wyłącza śledzenie stron w Historii.
setStatus(status:String):void
[static] Ustawia status okna przeglądarki.
setStrict(strict:Boolean):void
[static] Włącza lub wyłącza Tryb Dokładny.
setTitle(title:String):void
[static] Ustawia tytuł strony.
setTracker(tracker:String):void
[static] Ustawia nazwę funkcji JavaScript śledzącej poczynania na stronie.
setValue(value:String):void
[static] Ustawia wartość głębokiego odnośnika.

Właściwości - szczegóły

onChange

public static var onChange:Function

Funkcja wywoływana podczas zmiany adresu.


onInit

public static var onInit:Function

Funkcja wywoływana podczas inicjalizacji.


Metody - szczegóły

addEventListener

public static function addEventListener(type:String, listener:Function):void

Rejestruje słuchacza.

Parametry
type:String — Typ zdarzenia.
listener:Function — Słuchacz zdarzenia.

back

public static function back():void

Przechodzi do poprzedniego adresu w historii.


dispatchEvent

public static function dispatchEvent(event:Event):Boolean

Wysyła zdarzenie do wszystkich zarejestrowanych słuchaczy.

Parametry
event:Event — Zdarzenie.
Zwraca
Boolean

forward

public static function forward():void

Przechodzi do następnego adresu w historii.


getBaseURL

public static function getBaseURL():String

Podaje podstawowy adres strony.

Zwraca
String

getHistory

public static function getHistory():Boolean

Podaje stan śledzenia stron w Historii.

Zwraca
Boolean

getParameter

public static function getParameter(param:String):String

Podaje wartość określonego paremetru w zapytaniu do strony.

Parametry
param:String — Nazwa parametru.
Zwraca
String

getParameterNames

public static function getParameterNames():Array

Podaje listę wszystkich nazw parametrów w zapytaniu do strony.

Zwraca
Array

getPath

public static function getPath():String

Podaje wartość głębokiego odnośnika pozbawioną łańcucha zapytania.

Zwraca
String

getPathNames

public static function getPathNames():Array

Podaje listę wszystkich folderów głębokiego odnośnika.

Zwraca
Array

getQueryString

public static function getQueryString():String

Podaje łańcuch zapytania do strony.

Zwraca
String

getStatus

public static function getStatus():String

Podaje aktualny status okna przeglądarki.

Zwraca
String

getStrict

public static function getStrict():Boolean

Podaje stan Trybu Dokładnego.

Zwraca
Boolean

getTitle

public static function getTitle():String

Podaje tytuł strony.

Zwraca
String

getTracker

public static function getTracker():String

Podaje nazwę funkcji JavaScript śledzącej poczynania na stronie.

Zwraca
String

getValue

public static function getValue():String

Podaje aktualną wartość głębokiego odnośnika.

Zwraca
String

go

public static function go(delta:Number):void

Przechodzi do wybranego adresu w historii.

Parametry
delta:Number — Liczba całkowita przedstawiająca względną pozycję w historii.

hasEventListener

public static function hasEventListener(type:String):Boolean

Sprawdza, czy zarejestrowano słuchacza danego typu.

Parametry
type:String — Typ zdarzenia.
Zwraca
Boolean

href

public static function href(url:String, target:String = "_self"):void

Przechodzi do podanego adresu.

Parametry
url:String — Zasób do otwarcia.
target:String (default = "_self") — Okno celu.

popup

public static function popup(url:String, name:String = "popup", options:String = "", handler:String = ""):void

Otwiera wyskakujące okienko.

Parametry
url:String — Miejsce zasobu.
name:String (default = "popup") — Nazwa wyskakującego okna.
options:String (default = "") — Parametry przekazywane do metody window.open().
handler:String (default = "") — Opcjonalny skrypt JavaScript obsługujący okienko popup.

removeEventListener

public static function removeEventListener(type:String, listener:Function):void

Usuwa słuchacza.

Parametry
type:String — Typ zdarzenia.
listener:Function — Słuchacz zdarzenia.

resetStatus

public static function resetStatus():void

Resetuje status okna przeglądarki.


setHistory

public static function setHistory(history:Boolean):void

Włącza lub wyłącza śledzenie stron w Historii.

Parametry
history:Boolean — Stan Historii.

setStatus

public static function setStatus(status:String):void

Ustawia status okna przeglądarki.

Parametry
status:String — Treść statusu.

setStrict

public static function setStrict(strict:Boolean):void

Włącza lub wyłącza Tryb Dokładny.

Parametry
strict:Boolean — Stan Trybu Dokładnego.

setTitle

public static function setTitle(title:String):void

Ustawia tytuł strony.

Parametry
title:String — Treść tytułu.

setTracker

public static function setTracker(tracker:String):void

Ustawia nazwę funkcji JavaScript śledzącej poczynania na stronie. Domyślną wartością jest: 'urchinTracker'.

Parametry
tracker:String — nazwa funkcji śledzącej.

setValue

public static function setValue(value:String):void

Ustawia wartość głębokiego odnośnika.

Parametry
value:String — Wartość dodana do podstawowego adresu strony.