Klasa SWFAddressEvent

Klasa zdarzenia dla SWFAddress.

Publiczne Właściwości

parameterNames:Array
[read-only] Zawiera nazwy parametrów zapytania do strony.
parameters:Object
[read-only] Zawiera parametry zapytania do strony.
path:String
[read-only] Zawiera wartość głębokiego odnośnika pozbawioną łańcucha zapytania.
pathNames:Array
[read-only] Zawiera listę wszystkich folderów głębokiego odnośnika.
target:Object
[read-only] Zawiera źródło zdarzenia.
type:String
[read-only] Zawiera typ zdarzenia.
value:String
[read-only] Zawiera aktualną wartość głębokiego odnośnika.

Publiczne Metody

SWFAddressEvent(type:String)
Tworzy nowe zdarzenie SWFAddress.
clone():Event
Duplikuje to zdarzenie.

Publiczne Stałe

CHANGE:String = "change"
[static] Zdarzenie zmiany adresu.
INIT:String = "init"
[static] Zdarzenie inicjalizacji.

Właściwości - szczegóły

parameterNames

parameterNames:Array  [read-only]

Zawiera nazwy parametrów zapytania do strony.


parameters

parameters:Object  [read-only]

Zawiera parametry zapytania do strony.


path

path:String  [read-only]

Zawiera wartość głębokiego odnośnika pozbawioną łańcucha zapytania.


pathNames

pathNames:Array  [read-only]

Zawiera listę wszystkich folderów głębokiego odnośnika.


target

target:Object  [read-only]

Zawiera źródło zdarzenia.


type

type:String  [read-only]

Zawiera typ zdarzenia.


value

value:String  [read-only]

Zawiera aktualną wartość głębokiego odnośnika.


Metody - szczegóły

SWFAddressEvent

public function SWFAddressEvent(type:String)

Tworzy nowe zdarzenie SWFAddress.

Parametry
type:String — Typ zdarzenia.

clone

public override function clone():Event

Duplikuje to zdarzenie.

Zwraca
Event

Stałe - szczegóły

CHANGE

public static const CHANGE:String = "change"

Zdarzenie zmiany adresu.


INIT

public static const INIT:String = "init"

Zdarzenie inicjalizacji.